Privacy statement.

Algemeen
Voor F&C International ("Leren voor je Gezondheid"®) is een zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij volgen dan ook de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens hieraan stelt. Vastleggen en verwerking van gegevens In het kader van de dienstverlening legt F&C International gegevens vast in een database.

Beveiliging gegevens
F&C International maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Clickgedrag
Op de website wordt ook statistisch bijgehouden wat de meest gevraagde pagina’s zijn etc.. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Wijzigingen
F&C International behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement op de site.

Vragen
Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, klik dan hier om een email te versturen naar de verantwoordelijke in deze.


Zuidwolde, 1 jan 2006


Leren voor je gezondheid 3.0 - Copyright 2012