Coachopleiding LVJG

Deze opleiding is gericht op het coachen van de cliënt. Het vitaliteitsprogramma leren voor je gezondheid® staat hier in centraal.

Filosofie en missie
Het is onze missie kwalitatief hoogwaardige coaches op te leiden. Dit houdt in dat er gewerkt wordt aan de persoonlijke ontwikkeling van de aspirant-coach. Zowel in opbouw van theoretische als praktische kennis.

Onze opleiding is praktijkgericht. Al in een vroeg stadium zul je je als aspirant-coach bekwamen in het werken met cliënten met ondersteuning van een ervaren coach. Daarom vinden wij het belangrijk dat elke coach in opleiding zelf het vitaliteitsprogramma heeft gevolgd en zo ervaringsdeskundig is.
De theoretische lesstof is voor een deel gebaseerd op de laatste ontwikkelingen van de Klinische Psycho Neuro Immunologie (kPNI). Dit is de nieuwe wetenschap over het effect van de interactie tussen lichaam en geest op onze gezondheid.

De praktische lesstof is gebaseerd op het coachen van de de LVJG cliënt. Met als doelstelling de cliënt te ondersteunen naar een gezonde leefstijl, met als resultaat, meer vitaliteit en duurzame stabiliteit in de stofwisseling. De opleiding bestaat uit 4 dagen, 2 x 2 aaneengesloten dagen.


Leren voor je gezondheid 3.0 - Copyright 2012